Express25 PDF Print E-mail

Express 25

Kvalitet: D2
Za veze izložene velikim opterećenjima:
- stolice
- konstrukcije tapaciranog nameštaja
- tvrdo drvo u blokovima
Vreme presovanja: 20°C=12-45min
Vlažnost drveta: 8-10%